SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın Etkinlik/ToplantıÖrgütlenmeHareketlilik ve Ağ Oluşturma, Savunuculuk ve Kampanya ve İletişim başlıkları altındaki destekleri 1 Ekim 2018 tarihinde başvuruya açılıyor.

Kimler Başvurabilir?

 • Aktivistler / aktif bireyler
 • Sivil toplum örgütleri
 • Sivil toplum platformları ve ağlar
 • Sivil oluşumlar (koalisyonlar, girişimler, inisiyatifler, vb.)
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Sendikalar
 • Kâr amacı gütmeyen şirketler
 • Kent konseyleri
 • Kâr amacı gütmeyen kooperatifler
 • Üniversitelerin insan hakları ve sivil toplum birimleri
 • Baroların hak alanlarında çalışan alt komisyonları

Aktivist Programı ile destek alabileceğiniz çalışmalardan bazıları…

 • Toplantı, konferans ve seminer düzenlenmesi ya da bu etkinliklere katılım,
 • Atölye çalışması, eğitim ve çalışma ziyareti düzenlenmesi ya da bu etkinliklere katılım,
 • Kapasite geliştirme çalışmalarına yönelik eğitim ve kolaylaştırma için ulusal ve uluslararası uzman desteği,
 • Ağ oluşturma, işbirliği, ortaklık girişimlerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi ya da bu etkinliklere katılım,
 • Temel haklar, insan hakları ve sivil toplum alanında etkinlikler düzenlenmesi ya da bu etkinliklere katılım,
 • Savunuculuk çalışmalarına yönelik etkinlikler düzenlenmesi ya da bu etkinliklere katılım,
 • İletişim araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması ile görünürlüğün arttırılmasına yönelik destekler,
 • Aktivistler ve sivil toplum örgütlerine yönelik hak temelli kampanya tasarımı ve geliştirilmesi.

DESTEK ALANLARI

1. Etkinlik/Toplantı Desteği

Birlikte değişim yaratmak için Sivil Düşün…

Sivil toplum örgütlerinin savunuculuk, ağ oluşturma, işbirliği ve güçlendirme çalışmalarını destekliyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Hak temelli konularda ağ oluşturma, işbirliği, eğitim ve savunuculuğa yönelik toplantı, seminer ve benzer etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Etkinlik Yönetimi Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Uzman desteği
 • Mekan kiralama
 • Yemek giderleri ve ikram
 • Seyahat  
 • Konaklama
 • Harcırah*
 • Yerel ulaşım*
 • Sözlü çeviri giderleri (simultane veya ardıl)
 • Ekipman kirası
 • Tasarım ve basım giderleri (bilgilendirici içerikte poster, broşür ve diğer tanıtım malzemeleri)
 • Yazılı çeviri

* Dezavantajlı grupların ve taban örgütlerin katılımını arttırmak üzere gerekli durumlarda harcırah ve yerel ulaşım desteği sağlanabilmektedir.

Not:

 • Etkinlik/ toplantı desteği için öngörülen maksimum miktar 5.000 Avro‘dur.

2. Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği

Bir araya gelmek için Sivil Düşün…

Hak temelli konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, ağ oluşturma, işbirliği, ortaklık girişimleri ve karşılıklı öğrenme deneyimi için elverişli ortamın oluşmasını destekliyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Ağ oluşturma, işbirliği ve ortaklık girişimlerinin geliştirilmesi, savunuculuk faaliyetlerine yönelik çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenleyebilir, etkinliklere katılabilirsiniz.

Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Uluslararası ve ulusal seyahat (Uluslararası seyahate uygun ülkeler listesi) 
 • Konaklama
 • Harcırah*
 • Yerel ulaşım*
 • Vize
 • Pasaport
 • Yazılı çeviri
 • Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)**

* Dezavantajlı grupların ve taban örgütlerin katılımını arttırmak üzere gerekli durumlarda harcırah ve yerel ulaşım desteği sağlanabilmektedir.

** Ardıl çeviri desteği kapsamında öncelikli olarak Sivil Düşün Gönüllü Havuzu’nda bulunan gönüllüler çalışmalara yönlendirilecektir. Profesyonel çeviri desteği sivil toplum örgütlerinin resmi kurumlarla gerçekleştirecekleri toplantılar çerçevesinde sağlanabilir.

Notlar:

 • Geniş kapsamlı ağ oluşturma etkinliklerine olanak sağlamak için üst limit %25’e kadar arttırılabilir.
 • Yurt dışına birden fazla ziyaret ya da Türkiye’ye davet talebinde bulunulabilir.
 • Uluslararası Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği ile gerçekleştirilen çalışmalara göz atmak için buraya tıklayınız.

3. Örgütlenme Desteği

Güçlenmek için Sivil Düşün…

Taban örgütler ve dezavantajlı grupların kapasitelerinin geliştirilmesine ve güçlenmelerine destek oluyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Sivil toplum örgütleri olarak, kurum içi kapasite geliştirme faaliyetleri ve koordinasyon toplantıları düzenleyebilirsiniz.

Örgütlenme Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Uzman Desteği
 • Mekan kiralama
 • Yemek ve ikram giderleri
 • Seyahat
 • Konaklama
 • Harcırah*
 • Yerel ulaşım*
 • Sözlü çeviri (simültane veya ardıl)

* Dezavantajlı grupların ve taban örgütlerin katılımını arttırmak üzere gerekli durumlarda harcırah ve yerel ulaşım desteği sağlanabilmektedir.

Not:

 • Örgütlenme desteği için öngörülen maksimum miktar 5.000 Avro‘dur.

4. Savunuculuk ve Kampanya Desteği

Farkındalık yaratmak için Sivil Düşün…

Sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin savunuculuk çalışmalarında kampanya oluşturup, yönetmelerine, görsel araçlarla çalışmalarını güçlendirmelerine katkıda bulunuyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Savunuculuk, farkındalık ya da hak temelli çalışmalarınız için kampanya tasarım ve yönetimi desteğimizden yararlanabilirsiniz.

Kampanya Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Uzman desteği
 • Bilgilendirici içerikte kitap, poster, broşür vb. görünürlük ve tanıtım malzemelerinin tasarımı, redaksiyonu ve basımı
 • Seyahat
 • Konaklama
 • Harcırah*
 • Yerel ulaşım*
 • Web ve sosyal medya kampanya tasarım ve yönetimi
 • Dijital araçların tasarımı ve yönetimi
 • Yazılı çeviri
 • Fotoğraf ve video redaksiyon için dijital araçlar üyelik giderleri
 • Ekipman kirası

* Dezavantajlı grupların ve taban örgütlerin katılımını arttırmak üzere gerekli durumlarda harcırah ve yerel ulaşım desteği sağlanabilmektedir.

Not:

 • Kampanya desteği için öngörülen maksimum miktar 5.000 Avro‘dur.

5. İletişim Desteği

Sesini duyurmak için Sivil Düşün…

Taban örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin görünürlüklerini arttırmalarına ve kimlik oluşturmalarına destek oluyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Örgütünüzün kapasitesini güçlendirmeye yönelik web sitesi tasarımı ve geliştirilmesi, görünürlük ve tanıtım malzemelerinin tasarımı ve içerik geliştirilmesi, veri ve arşiv yönetimi desteklerimizden yararlanabilirsiniz.

İletişim Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Uzman Desteği
 • Web sitesi tasarımı ve yönetim giderleri
 • Dijital araçların ve sosyal medya araçlarının tasarım ve yönetimi
 • Veri tabanı, hosting, dijital araç üyelik ve satın alma giderleri
 • Veri yönetimi, arşivleme giderleri
 • Bilgilendirici içerikte görünürlük ve tanıtım malzemelerinin tasarımı, redaksiyonu, basım vb.
 • Yazılı çeviri (kitap, raporlar, anlaşmalar vb.) (özellikle arşivlerin geliştirilmesi için)

Not:

 • İletişim desteği için öngörülen maksimum miktar 5.000 Avro‘dur.