SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ

Sivil Düşün’ün tüm destek kategorileri 11 Ekim 2019 itibarıyla başvuruya kapandı. Sivil Düşün’e başvuruların yeniden açılacağı tarih Mart 2020 sonrasında belirlenecek ve Sivil Düşün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kimler Başvurabilir?

 • Aktivistler
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Kâr amacı gütmeyen kooperatifler
 • Sivil toplum ağları ve platformları
 • Sivil inisiyatifler
 • Kent konseyleri
 • Sendikalar
 • Kâr amacı gütmeyen şirketler
 • Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları
 • Üniversitelerin sivil toplum birimleri veya hak alanlarında çalışan merkezleri

DESTEK ALANLARI

1. Etkinlik/Toplantı Desteği

Birlikte değişim yaratmak için Sivil Düşün…

Sivil toplum örgütlerinin savunuculuk, ağ oluşturma, işbirliği ve güçlendirme çalışmalarını destekliyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Hak temelli konularda ağ oluşturma, işbirliği, eğitim ve savunuculuğa yönelik toplantı, seminer ve benzer etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Etkinlik/Toplantı Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Mekan kiralama
 • Yemek ve ikram
 • Ulaşım
 • Konaklama
 • Günlük harcama desteği
 • Kırtasiye
 • Yazılı çeviri
 • Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)
 • Ekipman kiralama
 • Görünürlük malzemelerinin tasarımı
 • Görünürlük malzemelerinin redaksiyonu
 • Görünürlük malzemelerinin basımı
 • Görünürlük malzemelerinin dağıtımı
 • Uzman desteği (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)
 • Konaklamalar, oda kahvaltı şeklinde ayarlanır.
 • Harcırah bedeli günlük yurt içi 10 Avro, yurt dışı için ise 40 Avro’dur.
 • Kırtasiye giderleri, toplantı esnasında ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri kapsar. Örneğin: Yaka kartı, not kağıdı, kalem, poster kağıdı, tahta kalemi, vb.
 • Yazılı çeviri giderleri, etkinlikte kullanılacak/dağıtılacak rapor, broşür, vb.’nin çevirisini kapsar.
 • Ekipman satın alımı uygun destek kalemi değildir. Ekipman kiralama yaparken toplam kiralama bedelinin ekipmanın satın alım tutarının 1/3’ünü geçmemesi ön koşuldur.
 • Uzman desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanır.

2. Örgütlenme Desteği

Bir araya gelmek için Sivil Düşün…

Taban örgütler ve dezavantajlı grupların kapasitelerinin geliştirilmesine ve güçlenmelerine destek oluyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Sivil toplum örgütleri olarak, kurum içi kapasite geliştirme faaliyetleri ve koordinasyon toplantıları düzenleyebilirsiniz.

Örgütlenme Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Mekan kiralama
 • Yemek ve ikram
 • Ulaşım
 • Konaklama
 • Günlük harcama desteği
 • Kırtasiye
 • Yazılı çeviri
 • Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)
 • Ofis kirası ve idari giderler (ofis kirası ile internet, sabit telefon, su, elektrik, doğalgaz, ofis aidatı)
 • Uzman desteği (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

Not: Örgütlenme Desteği altında, uygulama yoğunluğu ve Sivil Düşün’ün bu destek döneminin Şubat 2020’de tamamlanacak olması nedeniyle ofis kirası ve idari giderler desteği sağlanamamaktadır.

 • Konaklamalar, oda kahvaltı şeklinde ayarlanır.
 • Harcırah bedeli günlük yurt içi 10 Avro, yurt dışı için ise 40 Avro’dur. 
 • Kırtasiye giderleri, toplantı esnasında ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri kapsar. Örneğin: Yaka kartı, not kağıdı, kalem, poster kağıdı, tahta kalemi, vb.
 • Ofis kirası yalnızca tüzel kişiliği bulunan STÖ’lere sağlanabilecektir.
 • Ofis kirası ve İdari giderleri kalemi altında komisyonlar, depozito, fatura açma/kapama ve olası ceza bedelleri uygun değildir.
 • Uzman Desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanır.

3. Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği

Yeni iş birlikleri için Sivil Düşün…

Hak temelli konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, ağ oluşturma, işbirliği, ortaklık girişimleri ve karşılıklı öğrenme deneyimi için elverişli ortamın oluşmasını destekliyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Ağ oluşturma, işbirliği ve ortaklık girişimlerinin geliştirilmesi, savunuculuk faaliyetlerine yönelik çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenleyebilir, etkinliklere katılabilirsiniz.

Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım
  Uluslararası seyahate uygun ülkeler: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fas, Filistin Bölgesel Otoritesi, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Kıbrıs, Kosova, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Mısır, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan
 • Yurtiçi ve yurtdışı konaklama
 • Günlük harcama desteği
 • Etkinlik katılım ücreti
 • Ağlara üyelik ücreti
 • Pasaport ücreti
 • Vize ücreti
 • Seyahat sigortası
 • Yurt dışı çıkış harç pulu
 • Sözlü çeviri (ardıl çeviri)
 • Yazılı çeviri
 • Uzman desteği (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)
 • Uluslararası Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği ile gerçekleştirilen çalışmalara göz atmak için buraya tıklayınız.
 • Tek destek kapsamında yurt dışına birden fazla ziyaret ya da Türkiye’ye davet talebinde bulunulabilir.
 • Konaklamalar, oda kahvaltı şeklinde ayarlanır.
 • Harcırah bedeli günlük yurt içi 10 Avro, yurt dışı için ise 40 Avro’dur.
 • Program kapsamında en fazla 10 yıllık bordo pasaport ücreti desteklenir.
 • Vize işlemlerinin sorumluluğu vize başvurusu yapan kişiye aittir. Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi yalnızca vize ücretinin geri ödemesini yapar.
 • Hareketlilik ve Ağ Oluşturma desteği kapsamında ardıl çeviri ihtiyacı doğduğu takdirde, başvurucuların gönüllü çevirmenlerle çalışması beklenir. Gönüllünün seyahat, konaklama, vb. masrafları Sivil Düşün’den talep edilebilir.
 • Uzman Desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanır.

4. Savunuculuk ve Kampanya Desteği

Farkındalık yaratmak için Sivil Düşün…

Sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin savunuculuk çalışmalarında kampanya oluşturup, yönetmelerine, görsel araçlarla çalışmalarını güçlendirmelerine katkıda bulunuyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Savunuculuk, farkındalık ya da hak temelli çalışmalarınız için kampanya tasarım ve yönetimi desteğimizden yararlanabilirsiniz.

Savunuculuk ve Kampanya Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Web sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi
 • Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri
 • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
 • Alan adı ve hosting
 • Reklam ve ilan
 • Görünürlük malzemelerinin tasarımı
 • Görünürlük malzemelerinin redaksiyonu
 • Görünürlük malzemelerinin basımı
 • Görünürlük malzemelerinin dağıtımı
 • Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
 • Ekipman kiralama
 • Yazılı çeviri
 • Ulaşım
 • Konaklama
 • Günlük harcama desteği
 • Uzman Desteği (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)
 • Dijital araçların satın alma ve üyelik kalemi veri tabanı, depolama, tasarım ve proje yönetim programı, vb.giderleri kapsamaktadır.
 • Ekipman satın alımı uygun destek kalemi değildir. Ekipman kiralama yaparken toplam kiralama bedelinin ekipmanın satın alım tutarının 1/3’ünü geçmemesi ön koşuldur.
 • Konaklamalar, oda kahvaltı şeklinde ayarlanır.
 • Harcırah bedeli günlük yurt içi 10 Avro, yurt dışı için ise 40 Avro’dur.
 • Uzman Desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanır.

5. İletişim Desteği

Sesini duyurmak için Sivil Düşün…

Taban örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin görünürlüklerini arttırmalarına ve kimlik oluşturmalarına destek oluyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Örgütünüzün kapasitesini güçlendirmeye yönelik web sitesi tasarımı ve geliştirilmesi, görünürlük ve tanıtım malzemelerinin tasarımı ve içerik geliştirilmesi, veri ve arşiv yönetimi desteklerimizden yararlanabilirsiniz.

İletişim Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

 • Web sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi
 • Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri
 • Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
 • Alan adı ve hosting
 • Reklam ve ilan
 • Görünürlük malzemelerinin tasarımı
 • Görünürlük malzemelerinin redaksiyonu
 • Görünürlük malzemelerinin basımı
 • Görünürlük malzemelerinin dağıtımı
 • Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
 • Ekipman kiralama
 • Yazılı çeviri
 • Uzman desteği (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)
 • Sivil Düşün’den daha önce web sitesi desteği almış olan STÖ’lerin web sitesi giderleri uygun olmayacaktır.
 • Dijital araçların satın alma ve üyelik kalemi veri tabanı, depolama, tasarım ve proje yönetim programı, vb. giderleri kapsamaktadır.
 • Ekipman satın alımı uygun destek kalemi değildir. Ekipman kiralama yaparken toplam kiralama bedelinin ekipmanın satın alım tutarının 1/3’ünü geçmemesi ön koşuldur.
 • Uzman Desteği bütçesi 5.000 Avro’luk maksimum destek miktarına dahil değildir ve uzmanların tüm masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanır.