Teklif Çağrısı: Divided Past – Joint Future

Teklif Çağrısı: Divided Past – Joint Future

Divided Past – Joint Future projesi, kültürel çeşitlilik ve çatışma sonrası barış süreçlerine katkı sunacak projelere yönelik teklif çağrısına çıktı. Çağrı kapsamında Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova (UNSCR 1244/99), Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye’den gelecek başvurulara destek sağlanacak.

Tüzel kişiliği bulunan sivil toplum örgütlerine yönelik açılan teklif çağrısı kapsamında:

  • Toplam 259.000,00 Avro
  • Her proje başına maksimum 7400,00 Avro

destek sağlanacak.

Projeye son başvuru tarihi: 15 Eylül 2018

İngilizce dilinde yayınlanan teklif çağrısının detaylarına ulaşmak için aşağıdaki butona tıklayınız: