Haklar ve sivil toplum kavramları ‘Hak Çetelesi’ etiketiyle yayında

Haklar ve sivil toplum kavramları ‘Hak Çetelesi’ etiketiyle yayında

#SivilDüşün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne kadar uluslararası bildirge ve sözleşmelerle tanımlanan temel haklar, hak temelli yaklaşım ve sivil toplum çalışmalarında sıkça kullanılan kavramlara yönelik temel bilgiler, örnekler, yayınlar ve istatistikleri ‘Hak Çetelesi’ etiketiyle web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

#HakÇetelesi’ni merak edenlere bizi takipte kalın diyoruz!

Web sayfası, kampanya kapsamında yapılan paylaşımlarla günlük olarak güncelleniyor. #HakÇetelesi paylaşımlarını aşağıda bulabilirisiniz:

1.Gün (4 Kasım 2018)

Avrupa Konseyi, 68 yıl önce bugün insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kabul etti.

Sözleşmeyi okumak için bağlantıya tıklayınız >> echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf

2.Gün (5 Kasım 2018)

Türkiye’nin 1954 yılında kanunen onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ikinci maddesi olan Yaşam Hakkı’nın ayrıntıları #HakÇetelesi’nde.

Sözleşmenin resmi çevirisi ve yaşam hakkının kapsamını Türkiye İnsan Hakları Vakfı web sitesinde inceleyebilirsiniz:

tihv.org.tr/wp-content/uploads/2013/11/tur_conven.pdf

Ayrıca, Avrupa Konseyi sözleşmeler veritabanında farklı hak alanlarını kapsayan uluslararası sözleşmelere göz atabilirsiniz:

coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/search/nonCETS

3.Gün (6 Kasım 2018)

#HakÇetelesi İfade özgürlüğü endeksinde Dünya ve Türkiye ne durumda?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi, ifade özgürlüğünün “kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin” herkes için geçerli olduğuna hükmediyor. Peki güncel raporlar ifade özgürlüğünde dünyadaki durumu nasıl değerlendiriyor?

Türkiye’ye özel bölüm ayrılan Freedom House ‘Dünyada Özgürlük 2018’ raporuna (İngilizce) göz atmak için tıklayınız: freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2018 Basın Özgürlüğü Endeksi bağlantısını aşağıda bulabilirsiniz:
https://rsf.org/en/ranking/2018

Ayrıca, aynı kurumun ‘İnternet Özgürlüğü 2018’ raporu (İngilizce) için de aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:
freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2018_Final%20Booklet_11_1_2018.pdf

Bianet’in İnternet Özgürlüğü Raporu’nu konu aldığı haber için buraya tıklayınız.

Siyah Bant’ın 2016 yılında #SivilDüşün desteğiyle yayınladığı ‘Sanatsal İfade Özgürlüğü Kılavuzu’ kültür-sanat alanında uluslararası mevzuat, teorik tartışmalar ve Türkiye toplumunda hak arama pratiklerini kapsamlı şekilde okuyucuya sunuyor. kılavuz için buraya tıklayınız.

4.Gün (7 Kasım 2018)

Dernek kurma ve toplantı özgürlüğünün #HakÇetelesi’ni merak edenler güncel raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir:

  • Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü’ne ilişkin Dr. Ulaş Karan’ın kaleme aldığı el kitabı Avrupa Konseyi desteğiyle yayınlandı:

http://www.anayasa.gov.tr/bireyselbasvuru/pdf/Kitaplar/03_orgutlenme_toplanma.pdf

  • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokrasi Kurumları ve İnsan Hakları Şubesi (ODIHR) ile Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) tarafından 2015 yılında yayımlanan AGİT Örgütlenme Özgürlüğü Rehberi, TACSO Türkiye tarafından Türkçe’ye çevrildi:

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/agit-orgutlenme-ozgurlugu-rehberi-gayri-resmi-turkce-cevirisi-1

  • Avrupa STK Hukukuna dair Uzmanlar Konseyi adına Dragan Golubović tarafından kaleme alınmış “Olağanüstü Halin Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğü Üzerindeki Etkilerine Dair Görüş” Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından haberleştirildi:

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/olaganustu-halin-turkiyede-orgutlenme-ozgurlugu-uzerindeki-etkilerine-dair-gorus

5.Gün (8 Kasım 2018)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dahil tüm uluslararası sözleşmeler, ‘cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet’ temelli ayrımcılığı yasaklıyor. Ancak ayrımcılık hâlâ dünyanın her yerinde yaşanan bir pratik.

“Ayrımcılık hâlâ sürüyor mu?” sorusuna en güncel yanıtlardan birisi, geçtiğimiz Ekim ayında İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) öncülüğünde yayınlanan ‘Ayrımcılığın Yüzleri’ kitabında.

Ayrımcılığın Türkiye’deki #HakÇetelesi’ne ulaşmak için tıklayınız👇🏾
http://www.ihop.org.tr/2018/10/31/yeni-kitap-ayrimciligin-yuzleri/

6.Gün (9 Kasım 2018)

#HakÇetelesi 2018 AB İnsan Hakları Kısa Film Festivali yaklaşıyor. Festivalde geçtiğimiz yıl ödül alan kısa filmleri izlediniz mi? Yönetmen Rıdvan Yavuz’un 3.lük ödülü olan ‘Kuyu’ filmini izlemek için buraya tıklayınız.

7.Gün (12 Kasım 2018)

Sivil Düşün hak temelli yaklaşımı nasıl tanımlıyor, hangi ilkelerle hareket ediyor, sivil toplumda sık kullanılan terimler neler? Soruların cevabı için #SivilDüşün Temel Kavramlar Belgesi’ne göz atabilirsiniz👇🏾
http://sivildusun.net/wp-content/uploads/2018/11/Temel-Kavramlar.pdf

8.Gün (13 Kasım 2018)

Türkiye’de insan haklarının, ifade ve inanç özgürlüğünün yakın tarihini Yurttaşlık Derneği – önceki adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin kendi hikayesinden dinleyin. Yurttaşlık Derneği’nin #SivilDüşün desteğiyle yayınladığı zaman çizelgesini incelemek için tıklayınız👇🏾
https://www.hyd.org.tr/tr/hyd-nin-hikayesi/hikayemiz

9.Gün (14 Kasım 2018)

Hak temelli yaklaşım nedir?

#SivilDüşün bugün kendi #HakÇetelesi’ni tutuyor:

‘Hak temelli yaklaşım, henüz hak olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması için yürütülecek lobi ve savunuculuk çalışmalarından, mevcut tanınan ve yerleşik bir haktan mahrum kalanlara yönelik oluşturulacak ve gerçekleştirilecek acil eylem planlarına kadar, hak alanlarının tüm açılardan geliştirilmesine yönelik bütün tutum ve çalışmaları kapsar.’

Tanımın tamamı ve hak temelli yaklaşımın ilkeleri için Temel Kavramlar Belgesi’ne göz atabilirsiniz👇🏾

http://sivildusun.net/wp-content/uploads/2018/11/Temel-Kavramlar.pdf

10.Gün (15 Kasım 2018)

#HakÇetelesi’nde 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar Türkiye’deki sivil toplum temsilcilerinden Hak temelli yaklaşım/Savunuculuk/Aktif vatandaşlık tanımlarını alıyoruz.

#HakÇetelesi’nin ilk konuğu Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi’nden (CİSST/TCPS) Mustafa Eren’in tanımları için tıklayınız:
http://sivildusun.net/hakcetelesi-cisst-tcps/

11.Gün (16 Kasım 2018)

Hrant Dink Vakfı tarafından hazırlanan insan hakları videosunu izlemek için tıklayınız:

https://youtu.be/MsLeG6wkCAg