22. AB- STÖ İnsan Hakları Forumu: Yeni Teknolojilerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkisi

22. AB- STÖ İnsan Hakları Forumu: Yeni Teknolojilerin İnsan Hakları Üzerindeki Etkisi

22. AB-STÖ İnsan Hakları Forumu, bu yıl 9-10 Aralık tarihlerinde yeni teknolojilerin insan hakları üzerindeki etkisine odaklanıyor. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek foruma kayıt için son tarih 6 Aralık.

AB’nin dijital alanda insan haklarına uyumu nasıl daha fazla teşvik edebileceğine ve herkes için insan haklarının korunmasını teşvik etmek için yeni teknolojilerin potansiyelini nasıl değerlendirebileceğine ilişkin tavsiyelerin detaylandırıldığı bir platform olacak.  Aynı zamanda, uluslararası çok paydaşlı ağlar oluşturmak veya güçlendirmek için bir fırsat sunması planlanıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları, insan hakları ihlallerini belgelemek, mağdurları korumak ve araştırma ve bulguları paylaşmak için giderek daha fazla yeni teknolojilere güveniyor. Öte yandan, dijital yollarla giderek daha fazla tacize ve denetlemeye maruz kalıyorlar. Ek olarak, veri gizliliği üzerinde çalışan insan hakları savunucuları giderek daha fazla tehdit altındadır. Sivil toplum ve insan hakları savunucuları, bu çeşitli politika süreçlerindeki zorlukların ve düzenleme boşluklarının ele alınmasında ve AB kanun yapıcılarının insan haklarını dijital politikaların merkezine koymasını sağlamada temel bir role sahip. Forum, insan hakları savunucularını ve tüm bu konular üzerinde çalışan sivil toplumu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt olmak için tıklayın.