AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog ‘Ortaklık ve İşbirliği’ için açık çağrı

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog ‘Ortaklık ve İşbirliği’ için açık çağrı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye ve AB’den sağlanan ortak fonla yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog (KAD) programı AB ileTürkiye arasındaki kültürlerarası diyalogu artırmak için yürütülecek projeler ve etkinlikler için potansiyel ortakları belirlemek ve buluşturmak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde bu sene içerisinde iki “ağ oluşturma” (networking) etkinliği düzenlenleyecek.

Ağ oluşturma etkinlikleri Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye-AB arasındaki kültürel etkileşime katkı sunma amacına ve kapasitesine sahip sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyeler arasındaki iletişimi artırmayı ve bu kurumların ortak proje gerçekleştirme imkân ve kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Çevrimiçi yürütülecek olan etkinlikte, kültürlerarası diyalog alanındaki iyi uygulamalar sunulacak, kültürlerarası diyalog konusunda proje fikirleri tartışılacak ve yeni ortaklıkların kurulması için kurumlar arası iş birliği ortamı sağlanacaktır.

Başvuru yapacak kuruluşların;

  • Kültür/Sanat sektörüyle ilgili,
  • Türkiye ve AB üyesi ülkelerde benzer organizasyonlarla işbirliği yapmak için istekli,
  • Dernek veya vakıf statüsünde sivil toplum kuruluşu,
  • Üniversite veya,
  • Belediye olması gerekmektedir.

Başvuru için ‘İlgi beyanı’ formunu 18 Kasım 2020 tarihine kadar online olarak doldurabilirsiniz. Başvuru ve detaylar için tıklayınız.