#GüzelBirGün

Sivil Düşün desteklerine dört farklı kategori üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kategorilerden birini seçerek, yeni beceriler geliştirebilir, söz ve yetki sahiplerini etkileyebilir, sesinizi duyurabilir ya da organizasyonel kapasitenizi güçlendirebilirsiniz.
Yapacağınız çalışmayla ulaşmak istediğiniz sonuç hangi kategoriyle daha yakından ilgiliyse, onu seçebilirsiniz.
Bu kategoriyi seçerek, farklı alanlarda size donanım kazandıracak beceri, yöntem ve teknikleri öğrenebilir veya bunları kullanmak konusunda kendinizi daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. Becerilerinizi, atölye ya da seminerlere katılarak, eğitim alarak, deneyip yanılarak, tecrübe sahipleriyle bilgi paylaşımı yaparak, işin uzmanlarıyla çalışarak veya şu an aklımıza gelmeyen, sizin keşfettiğiniz bir yöntemle geliştirebilirsiniz.

İletişim

Her şey derdini anlatabilmekle, yani anlaşmakla başlıyor. İletişim alanında yetkinleşmek, çoğu kez insan, para, zaman gibi pek çok kaynaktan tasarruf ederek sorunları kolayca çözebilmemizi sağlayabiliyor. Kurumsal iletişiminizi daha profesyonel hale getirmekten tutun da ikna ve motivasyon tekniklerine, mesaj geliştirip yaygınlaştırma metotlarından hikaye anlatıcılığı ya da medya ilişkilerine, iletişim gücünüzü artırmak istediğiniz bir alanı belirleyerek yola çıkabilirsiniz.

Gönüllü, destekçi ve paydaşlarımızı artırma

Daha aktif ve bağımsız bir sivil toplum için insan gücü vazgeçilmez. Malum kaynaklar az, dünya hiç durmadan güncelleniyor ve her zaman yapacak çok iş var. Örgütünüzün veya hareketinizin mesajlarını taşıyacak yeni insanlara nasıl ulaşacağınızı bilmiyor musunuz? Birlikte sorumluluk alabileceğiniz, ortak iş üreteceğiniz kişileri nasıl bulacak, ikna edecek ve fikrinizin parçası yapacaksınız? Bu başlığı seçerek sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Farklı kurumlarla çalışma

Bir aradayken, yapılan işlerden öğrenilenler de sonunda ortaya çıkan etki de katlanabilir. Bunu başarabilmek için sivil toplumun iş birliğine gidebileceği yerel, ulusal ve uluslararası pek çok taraf var; politika yapıcılar, iş dünyası, akademi, medya ve bağışçılar bir çırpıda akla gelenler. Başkalarının ne yaptığından haberdar olmak, vizyon geliştirmek için de faydalı bir seçenek olabilir. Bu işin inceliklerini öğrenmek istemez miydiniz?

Kaynak geliştirme ve bütçe yönetme

Ekonomik olarak nasıl ayakta kalacağımız sorusu hem durduğumuz yeri hem de gittiğimiz yönü belirliyor. Kaynaklarımızı uzun vadeli ve gerçekçi biçimde var edebildiğimizde, gücümüzün önemli bir kısmını ne üreteceğimize ayırabiliyoruz. Peki kalıcı bir finansal akışı nasıl mümkün kılarız? Bireysel ve kurumsal bağışçılarla gelecek vadeden ortaklıkları nasıl kurarız? Proje teklifi yazmakta nasıl ustalaşır, bütçemizi dengeli şekilde çalışmamıza uygulamayı nasıl başarırız? Keşfetmek isteyenler için doğru destek adresi bu başlık.

Politika geliştirme

Yöntem, çoğu zaman işten önce gelebiliyor. Hedefinize doğru giderken izleyeceğiniz yolu belirlemek, hem kendinizin hem çevrenizin zayıf ve güçlü taraflarını hesaba katarak hareket etmek başarabileceklerinizi doğrudan etkileyebiliyor. Hangi sorunu çözmek istiyorsunuz? Bunu çözmek sizin için neden önemli? Çözümler neler olabilir? Strateji belirlemek, sistem oluşturmak, yön çizmek veya yol haritası çıkarmak konusunda yetkinleşmek istiyorsanız bu destek tam size göre.

Dijital

Birkaç on yıldır yaşamı fiziki olduğu kadar dijital evrende de var etmeye alışkınız. Salgınla birlikte ise dijitalin sunduğu yeni olanakları keşfetmek hem kaçınılmaz hem de daha heyecanlı hale geldi. Burası derya deniz, nereden başlayacağımı bilemiyorum diyebilirsiniz. Örneğin, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda ilerlemek istiyor olabilirsiniz ya da belki oyunlaştırma, veri görselleştirme ya da dijital haritalandırmayla ilgileniyorsunuz. Belki de dijital topluluk oluşturmakla ilgili bilgi sahibi olarak, uzaktan eğitim teknikleri veya e-moderasyonu öğrenerek ya da sosyal medyada etkili içerik üreterek hedefinize ulaşacaksınız. Hepsi ve daha fazlası için dijital becerilerinizi geliştirmeyi seçebilirsiniz.

Başka bir beceri

Burada yer verilmeyen ve hak odaklı bakış açısıyla fayda üretmenize katkı sunacağını düşündüğünüz başka bir beceri varsa, belirtebilirsiniz.

Bu kategoriyi seçerek, söz ve yetki sahiplerini belirli bir amaç doğrultusunda etkilemek için çalışmalar yürütebilir; yasa veya politikaları değiştirmek için bilgiyi kullanmanın farklı yollarını keşfedebilirsiniz. Savunuculuk yapmak, kampanyalar yürüterek gündem oluşturmak, ittifaklar kurmak, politikaları yapanlar üzerinde etki bırakmanın hemen akla gelen birkaç yolu.

Politika yapıcılar ve yetkililerin desteğini kazanarak

Bir yasaya katkı sunmanın yolu, öncelikle onu yapanlara dokunabilmekten geçiyor. Amacınızı desteklemeleri için söz ve yetki sahiplerini nasıl harekete geçirirsiniz? Onlarla ilişki kurmak ve yönetmenin incelikleri neler? Temel karar vericileri tanıyor musunuz? Onlardan tam olarak ne bekliyorsunuz? Savunuculuğa hızlı ve kendinden emin bir giriş yapmak ya da kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız, desteğiniz bu başlık altında sizi bekliyor.

Dijital ve geleneksel medyada gündem oluşturarak

Medya, yarattığınız etkiyi daha geniş gruplara ulaştırmanız bakımından önemli fırsatlar sunuyor. Mesajınızı ve hedef kitlenizi belirleyip kullanacağınız iletişim kanalını seçtikten sonra, işe koyulabilirsiniz. Kamuoyunu oluşturmak ve tartışmayı canlandırmak için izleyeceğiniz yolları, yapacağınız etkinlikleri ve kullanacağınız araçları dilediğiniz gibi seçmekte özgürsünüz.

Kanaat önderlerinin desteğini alarak

Bir mesele belirlediniz ve bununla ilgili çözüm önerilerinizi ortaya koydunuz. Şimdi sıra talepleriniz için baskı oluşturmaya, gündem yaratmaya geldi. Belki de bu işe tek başınıza soyunmak yerine, destek almayı tercih edersiniz. Sizin gibi düşünen ya da girişiminizden haberdar olduğunda yanınızda yer almayı seçecek müttefiklerinizin kim olduğunu bilmek istemez misiniz? Siyasetçiler, hukukçular, iş insanları, akademisyenler, medya ve sivil toplumdan temsilciler… Uzmanlığına güvenilen, toplumu fikirleri ve ürünleriyle etkileyen itibar sahibi kişiler, sözlerinizi daha geniş mecralara taşımanız için yolunuzu açabilirler. Politika kararlarını etkileyebilecek kanaat önderleriyle ilişki ve iş birliği kurmak için bu başlığı seçebilirsiniz.

Kamuoyunun bir fikir veya politikayı desteklemesini sağlayarak

Talepleriniz için kamuoyundan destek göseydiniz neler değişirdi? Kendinizi daha güçlü ve güvende hissetmez miydiniz? Bunu sağlayabilmek için öncelikle kamuoyunun o konu hakkında ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmeniz, hangi kesimlerin size destek vermeye yakın olduğunu, hangilerinin amacınıza karşı duracağını tartmanız faydalı olabilir. Toplumun farklı kesimleri ve konu üzerine duruşlarını anladıktan sonra, onları harekete geçirecek somut araçları tasarlamanız da gerekebilir. Bu bazen bir kampanya, bazen de vatandaşlara ortak amaçlarınız etrafında bir arada çalışmaları için alan açmak olabilir. Yöntemi seçmek, sizin hayal gücünüze kalmış.

Politika önerileri geliştirerek

Değişim istediğiniz politika ya da hizmet hakkında var olan durum, yasal düzenlemeler, değişen ihtiyaçlar, uluslararası iyi uygulamalar gibi konularda bilgi sahibi olmanız, durum tespiti yapabilmenize yardımcı olur. Bu da farklı kaynaklardan düzenli olarak veriye ulaşmanız demek. Peki  bu veriyi amacınız çerçevesinde anlamlı bir biçimde kullanabilmek istemez miydiniz? Bu uzmanlık size güvenilirlik kazandırabilir. Politika yapıcılar ve vatandaşlar nezdinde güvenilir bir kaynak olursanız, amacınızın gerçekleşmesi yolunda destek toplamanız da kolaylaşabilir. Geliştirdiğiniz uzmanlığı, rapor, analiz, araştırma, politika belgesi gibi araçlarla politika önerilerine dönüştürebilirsiniz.

Koalisyon, ağ, platform kurarak

Güçleri birleştirmek hem kaynaklarınızı daha etkili kullanmanız hem de sözünüzü büyütmenizde çok şeyi değiştirebilir. Birbirinden öğrenmenin yanı sıra, ortak bir model/yaklaşım geliştirebilir ya da kampanyalar yürütebilirsiniz. Birlikte hareket etmek, politikaları üretenler üzerinde oluşturmak istediğiniz baskıyı da daha kuvvetli ve görünür kılmanıza yardımcı olabilir.

Başka bir yol

Söz ve yetki sahiplerini burada yer verilmeyen başka bir yolla etkilemek istiyorsanız, belirtebilirsiniz.

Bu kategoriyi seçerek, amacınız doğrultusunda sesinizi daha geniş kitlelere duyurmanın yaratıcı yollarını keşfedebilirsiniz.

Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için

Bilgi tarafsız ve güvenilir değilse, bilinçli kararlar verebilmek de mümkün olmayabiliyor.  Sorumlu bakış açısıyla tavır sergileyebilmek için öncelikle doğru bilgiye ihtiyaç duyuyoruz.. Bir hak alanında araştırma yürütebilir, uzmanlarla görüşebilir, kendi veriye dayalı bilginizi üreterek kamuoyu ile paylaşabilirsiniz. Bir alanda referans kaynak olarak anılmak, güven ve itibar kazanmanıza da destek olabilir.

Kamuoyunda farkındalık yaratmak için

İnsanlar, kendi yaşamlarına doğrudan etki eden konularla ilgilenmeye ve böyle durumlarda harekete geçmeye daha yatkın olabilir. Onların, amacınızla ilgili algılarında yapacağınız bir değişiklik, birdenbire büyük kitleleri mesajlarınızın taşıyıcısı haline getirebilir. Bir hak alanında farklı düşünmeye başlayanlar, bir sonraki adımda, daha aktif tavır almak konusunda daha gönüllü olabilirler. Alışkanlıkları, kültürel kalıpları, önyargıları ve ezberleri kırmanın farklı yöntemleri üzerine düşünebilir, insanların rahatlıkla uygulayacağı araçlar tasarlayabilirsiniz.

Bilgi kirliliğiyle mücadele etmek için

Günümüzde, bilgiye ulaşmaktan çok, onu süzme ve değerlendirme kabiliyetimiz çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Kişisel tecrübelere, genellemelere, inanışlara ya da algılara dayalı bilgiyle meşgul olurken, gerçek ve yanlışı birbirinden ayırmakta zorlanabiliyoruz. Bütün bu süreç, kararlarımızı, hayatı yaşama ve başkalarıyla ilişki kurma tercihlerimizi de etkiliyor. Bu döngüyü kırmak için bir girişimde bulunabilir, bir bilgi yanlışına dikkat çekerek, doğrusunun öğrenilmesi yolunda aracı olabilirsiniz.

Daha görünür olmak için

Bilinirliğinizi artırmak, yeni bir çalışma, ürün ya da örgütü tanıtmak için görünür olmak isteyebilirsiniz. Kimliğinize dair öğeleri taşıyan görünürlük malzemeleri üretebilir, kurumsal kimliğinizi yapılandırabilir, çalışmalarınızı tanıtan yayınlar hazırlayabilir, bir etkinlik düzenleyerek itibar çalışması yapabilirsiniz.

Kamuoyu desteği kazanmak için

Çalışmanızın etkisini büyütmek için kamuoyunun desteğini kazandığınızda sizi takip edenlerin de hak odaklı bakış açısını benimsemeleri için öncü olabilirsiniz. Kullandığınız hak odaklı dil, hitap ettiğiniz toplumun da dili haline gelebilir, sizin sözleriniz onların da sözleri olabilir. Bu gerçekleştikçe, toplumun, çalıştığınız hak alanıyla ilgili kendi rol ve sorumluluğunu fark edip üstlenmesine de aracılık edebilirsiniz.

Vatandaşları hak odaklı çalışmaların parçası yapmak için

İnsanlara bir çalışmada rol üstlenmeleri için alan açıldığında, aslında, demokratik yaşamın gereği olan yönetime katılmaları için de fırsatlar yaratılmış oluyor.  Farklı kesimlerin birbirlerini anlamak için çaba göstereceği tartışma ve diyalog ortamları oluşturabilir; insanlara, başkalarını farkında kılmak için sorumluluk üstlenebilecekleri yollar gösterebilir; mesajlarınızı yaygınlaştırmaları için çeşitli mekanizmalar sunabilirsiniz.

Başka bir amaç için

Sesinizi duyurmanın burada yer verilmeyen başka bir amacı varsa, belirtebilirsiniz.

Bu kategoriyi, örgütünüz, hareketiniz veya çalışmanızı güçlendirmek, bir düzen ya da sistem oluşturarak çalışır halde kalmasını sağlamak, kaynaklarınızı yönetmek ve üretkenliğinizi artırmak için tercih edebilirsiniz. Diğer kategoriler, henüz hayata geçirilmemiş bir fikir için seçilebilirken, güçlen kategorisi, halihazırda mevcut olan bir yapının organize olabilme gücünü iyileştirmek için tasarlandı.

Hak odaklı yaklaşım kazanarak

Sivil toplum, değişimi gerçek kılmak için var. Hak odaklı bakmak ise, bu değişim için planladığımız her işte, insan haklarını güçlendirmeyi gözetmekle ilgili. Belki de yıllardır üyesi olduğunuz örgütte kararların demokratik şekilde alınmadığını fark etmişsinizdir. Ya da kurucular ve üyelerin eşit konumda bulunduğu bir kooperatifte, bütün yük farkında olmadan başkanın üzerine yığılmış olabilir. Yönetim kurulunu toplamak kolay, peki içinde şiddet olmayan bir iletişim dili yakalamak ve uzlaşabilmek nasıl başarılır? Bu başlığı seçerek, hesap verebilirlik, şeffaflık, katılım, eşit muamele, ayrımcılık yapmama, hukukun üstünlüğü gibi kavramların karşılığını organizasyonunuzda hayata geçirmek için adım atabilirsiniz.

Çalışmamızdan faydalanacakların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verip, daha verimli iş üreterek

Şu anda amaçlarınız bakımından gerçekten hedeflediğiniz yerde misiniz? Çalışmalarınızın kimleri ne yönde etkilediğini biliyor musunuz? Ürettiğiniz faydayı ölçüp değerlendiriyor musunuz? Çabanız, ulaşmak istediğiniz kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarına ne kadar karşılık gelebiliyor? Bu sorulara gerçekçi yanıtlar vermek, kaynak ve imkanlarınız ölçüsünde üretkenliğinizi artırmak için yöntemler belirleyerek hayata geçirebilirsiniz.

İş birliği, ortaklık, ağ oluşturarak

Sivil aktörler olarak, başka sivil aktörlerle bir arada hareket etmek, pek çok faydasının yanında, kapasitenizi güçlendirmeye de büyük etki edebilir. İş birliği yapacağınız oluşumlar bölgesel, ulusal, uluslararası ağ ya da platformlar olabilir. Onlarla aynı tematik alanda çalışıyor ya da ortak bir ilgi alanını paylaşıyor olabilirsiniz. Örgütlenme özgürlüğü ya da mali yükümlülüklerle ilgili düzenlemeler gibi varlığınızı ilgilendiren bir konuda bilgi ve deneyim paylaşımı yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Beraber hareket eden yapılar, çoğu kez, kaynaklara ulaşmak bakımından da avantaj kazanabilir.

Fon kaynaklarını çeşitlendirip kendi kendimize yetecek kapasiteye ulaşarak

Kaynak geliştirme, bütüncül bir yaklaşım gerektiren ve zaman alan bir süreç. Fona erişmek ise bu sürecin neredeyse son adımı. Buradaki asıl mesele, kendi gücünüz ve kaynaklarınızla ayakta kalmayı başarabilmek yolunda hedef ve stratejiler belirlemek. Kaynak geliştirmek için mesajınızı nasıl oluşturacak, nasıl ileteceksiniz? Örgütünüzde tam zamanlı bir kaynak geliştirme birimi olsa nasıl olurdu? Bu birim nasıl mesajlar üretir ve bunları kimlere ulaştırdığında başarı kazanırdı? Bütün bu sorulara yanıt bulmak için doğru başlıktasınız.

Uzun vadeli stratejik plan geliştirip uygulayarak

Şu an neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz ve buraya en kolay hangi yoldan gidebiliriz? Stratejik planlama yaparak hayata geçirdiğinizde, kısıtlı kaynaklarınızı en doğru biçimde değerlendirmek; dışarıdaki değişimlere etkili tepkiler vermek; sorunların çözümünde yaratıcı olmak; net, gerçekçi, sonuçları ölçülebilir hedefler koymak ve bunlara ulaşmak için en yerinde araçları seçmekte ustalaşabilirsiniz.

Çalışmalarımızı yenilikçi yöntem ve yaklaşımlarla geliştirerek

İçinde yaşadığımız çağ, durmadan güncelleniyor. Buna bağlı olarak, gündelik hayatın ritmi ve zihnimizin işleyiş biçimleri de değişiyor. Her geçen gün yeni sorunlar ediniyoruz, peki sistemlerimizi bunlarla baş edecek şekilde dönüştürdük mü? Değişimi hayata geçirirken, tüm senaryolar, riskler ve fırsatlarla ilgili çalışmalara organizasyondaki bütün ekipleri dahil etmek, süreci ortak akıl ve dil ile idare etmek gerekiyor. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Bu başlığı seçerek, trendleri anlamak ve kendi yapınızı onlara adapte edebilmek için yenilikçi metot ve yaklaşımları keşfedebilirsiniz.

Başka bir alanda

Organizasyonel kapasitenizi, burada yer verilmeyen başka bir alanda geliştirmek istiyorsanız, belirtebilirsiniz.

Kimler başvurabilir?

 

Sivil toplum örgütleri 
 • Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
 • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
 • Federasyon, konfederasyon
 • Kar amacı gütmeyen kooperatif veya işletmeler
 • Sendika
 • Meslek örgütü
 • Baro
 • Kent konseyi

 

Aktivistler 
Haklarının gelişimi için çalışan bireyler:
 • Hak odaklı çalışmalara gönüllü faaliyetlere zaman ve enerji ayıran
 • Hak odaklı bir çalışmaya liderlik için gönüllü olarak sorumluluk üstlenen
 • Hak odaklı yeni bir girişim veya platformun başlatılmasında gönüllü çaba sahibi olan bireyleri içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir.

Başvurumu ne zamana kadar ve nasıl iletebilirim? 

 

Başvuru sistemi 30 Eylül’de açıldı. Başvurularınızı 2022 yılına kadar, Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden, online olarak yapabilirsiniz.
Başvurunuzu gerçekleştirmeden önce, başvuru rehberini incelemeyi unutmayın. Bu rehberde, süreçle ilgili tüm aşamalara ilişkin detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.
Başvuru yapmak için tıklayın.

Uygunluk kontrolü nasıl yapılır?

 

Başvurunuz Sivil Düşün’e ulaşma sırasına göre değerlendirilir ve sizin için bir Program Destek Uzmanı görevlendirilir. Bu uzman, tüm süreç boyunca soru ve sorunlarınız için sizinle iletişim halinde kalır. İlk aşamada, Program Destek Uzmanınız başvurunuzun teknik uygunluğunu belli kriterlere göre inceler. İkinci aşamada,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanan, hak odaklı bakış açısı bakımından yetkin bilgi ve deneyime sahip iki uzman, başvurunuzu kontrolden geçirir. Uzmanlar, hem birbirinden hem de Sivil Düşün’den bağımsızdır. Sivil Düşün Ekibi, prosedürlere uyulduğu ve kriterlerin tarafsız biçimde uygulandığından emin olmak için uzmanların çalışmalarını denetler. Sivil Düşün Ekip Lideri, AB Delegasyonu ile danışma içinde, tüm şikayet ve itirazları bağımsız biçimde inceleyerek yanıtlar.
İyileştirme kontrolünü içeren son aşamada Sivil Düşün, Uygunluk Kontrolü Uzmanları tarafından verilen geri bildirimler ve önerileri başvuruya nasıl yansıttıığınızı inceler ve gerekli düzenlemelerin yapılması için süreci takip eder.

Uygunluk kontrolü sürecini nasıl takip ederim?

 

Süreç boyunca başvurunuzun hangi aşamada olduğunu Bilgi Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. Başvurunuz uygun bulunursa Program Destek Uzmanınız, çalışmanızın uygulama sürecini başlatmak için sizinle iletişime geçer.
Başvurunuz onaylandıktan sonra, çalışmanızı hayata geçirirken uymanız gereken kurallar ve izleyeceğiniz yönergeler için uygulama rehberini incelemeyi unutmayın.

 

Nasıl bilgi alabilirim?

 

 • Çalışmanız için en uygun kategoriyi nasıl belirleyeceksiniz?
 • Başvuru yaparken nelere dikkat etmelisiniz?
 • Başvurunuzu nasıl ileteceksiniz?
 • Uygunluk kontrolü süreci nasıl yürütülecek?
Tüm bu sorular ve daha fazlasına yanıt verebilmek adına, düzenli olarak online bilgilendirme buluşmaları düzenliyoruz. Buluşmalara katılamazsanız bir şey kaçırmış sayılmazsınız. Buluşma videolarını sosyal medya sayfalarımız üzerinden izleyebilir, buluşma takvimini inceleyerek size uyan bir tarih için kayıt bırakabilir ve katılabilirsiniz.
Aşağıda, ekim ve kasım aylarının buluşma takvimini bulabilirsiniz. Önümüzdeki ayların buluşma tarihlerini, yine bu sayfalar üzerinden takip edebilirsiniz.
Ekim- Kasım-Aralık 2020 buluşma takvimi
1 Ekim 2020  I. Bilgilendirme Buluşması
8 Ekim 2020 II. Bilgilendirme Buluşması
15 Ekim 2020 III. Bilgilendirme Buluşması
22 Ekim 2020 IV. Bilgilendirme Buluşması
5 Kasım 2020 V. Bilgilendirme Buluşması
12 Kasım 2020 VI. Bilgilendirme Buluşması
19 Kasım 2020 VII. Bilgilendirme Buluşması
26 Kasım 2020 VIII. Bilgilendirme Buluşması

17 Aralık 2020 IX. Bilgilendirme Buluşması

21 Ocak 2021 X. Bilgilendirme Buluşması

18 Şubat 2021 XI. Bilgilendirme Buluşması

25 Mart 2021 XII. Bilgilendirme Buluşması

Kayıt için tıklayın.
Her türlü soru ve bilgi talepleriniz için Yardım Masasına ulaşabilirsiniz.
Yardım Masası ile, Bilgi Sistemi üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Bilgi Sistemine henüz kayıt olmadıysanız, yardimmasasi@sivildusun.eu adresinde e-posta gönderebilir veya Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, 09.30 ile 12.00 saatleri arasında 0538 013 02 48 – 0538 013 02 68 – 0539 857 58 17 – 0539 857 58 20 numaralı hatlardan telefon ile ulaşabilirsiniz. Yardım Masası, sorularınıza en geç üç iş günü içerisinde yanıt verir.
Tüm program hakkında düzenli bilgi alabilmek için, Sivil Düşün’ün web sitesi ve sosyal medya sayfalarını takip etmeyi unutmayın!

BAŞVURU VE UYGULAMA BELGELERİ

Başvurular, Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Teknik nedenler dolayısıyla sisteme erişimi olmayanlar, aşağıdan ilgili formu doldurarak yardım masasına iletebilir ve başvuru yapabilirler.
Aktivistler için Geliştir Kategorisi 
Aktivistler için Etkile Kategorisi 
Aktivistler için Duyur Kategorisi 
Aktivistler için Güçlen Kategorisi 
STÖ’ler için Geliştir Kategorisi 
STÖ’ler için Etkile Kategorisi 
STÖ’ler için Duyur Kategorisi 
STÖ’ler için Güçlen Kategorisi 
Başvuru Rehberi
Başvurularınızı iletmeden önce bu rehberi mutlaka okumanızı öneririz. Kimler, nasıl başvurabilir; hangi ihtiyaç ve amaçlar desteklenir; uygunluk kontrolü nasıl yapılır; nasıl bilgi ve yardım alınır? Bütün bu sorular ve daha fazlasının cevaplarını burada bulabilirsiniz.
Uygulama Rehberi
Başvurunuz onaylandıktan sonra çalışmalarınızı hayata geçirirken önünüzde hangi adımlar var, harcamalarınız nasıl karşılanıyor, tedarikçilerle iletişim nasıl yürütülüyor, uzmanlarla nasıl çalışılıyor gibi birçok yönlendirici detayı bulabilirsiniz.
Sivil Düşün Görünürlük Rehberi
Çalışmanızı hayata geçirirken gözetmeniz gereken görünürlük kurallarını içerir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni
Sivil Düşün’e ileteceğiniz kişisel veriler, kanunlar çerçevesinde korunur. İlgili detayları, bu belgede bulabilirsiniz.
Şikayet Formu 
Uygunluk kontrolü süreci hakkında endişeleriniz varsa veya destek talebinizin adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmediğini düşünüyorsanız, şikayet formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.