SİVİL DÜŞÜN DESTEKLERİ

AB Sivil Düşün Programı’nın dördüncü dönemi, 1 Mart 2020 itibarıyla başladı ve Ağustos 2022’ye kadar devam edecek. Yeni dönemde ortaya konulacak çalışmaların sivil toplum ve aktif vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermesi; Türkiye’de geniş bir yelpazede yürütülen hak temelli çalışmaları en etkin şekilde kapsaması; bu çalışmalarla elde edilen sonuçların etkisinin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine erişimin sağlanması hedefleniyor.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının dördüncü dönemi kapsamında açıklayacağı düzenli destek paketlerinin hazırlığı sürüyor. Sivil Düşün, bu paketten ayrı olarak, salgın koşullarına özel bir çağrı ile bu dönemdeki hak odaklı çalışmalara destek sunmayı istiyor.

Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği

#İyigündeKötüGünde

Karantina günlerinde kimi hak ve özgürlüklerin daha kırılgan hale gelmesi ve birçoğunun mecburen kısıtlanması, dünyanın yeni toplumsal yapısını nasıl belirleyecek?

Bu sorunun, hepimizin sözü ve katkısıyla cevaplanması şart. Yeni dünyanın inşası için zaman, sabır ve gayret gerekecek. Ve elbette desteğe, sosyal mesafeyi aşmadan birbirimizin yanında durmaya, birbirimize güç vermeye ihtiyacımız olacak.

Sivil toplumun, hak ve özgürlükler bakımından savunmasız durumda olanları güçlendirmek, topluma bu alanlardaki sorumluluklarını hatırlatmak bakımından taşıdığı vazgeçilmez rolün farkındayız. İçinden geçtiğimiz zor günlerde daha da belirginleşen bu rolü üstlenirlerken, sivil toplum örgütlerinin yanında olmayı, biz de kendi sorumluluğumuz sayıyoruz. Sivil Düşün olarak, bizi bağlayan şeylere kuvvet verebilmek adına, salgın günlerine özel bir destek paketi açıklayarak dayanışmayı büyütmek istiyoruz.

Salgın günlerine özel destek nedir? 

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının dördüncü dönemi kapsamında açıklayacağı düzenli destek paketlerinin hazırlığı sürüyor. Sivil Düşün, bu paketten ayrı olarak, salgın koşullarına özel bir çağrı ile bu dönemdeki hak odaklı çalışmalara destek sunmayı istiyor. Bizi Bağlayan Şeyler  Özel Desteği ile, sivil toplumun bu zor dönemde çalışmalarını sürdürmek için ihtiyaç duyabileceği farklı araçlara hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermek hedefleniyor.

Başvurular, 11 Mayıs 2020 saat 09:00 ile 11 Haziran 2020 saat 18:00 arasında yalnızca Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılabilir.

Destek talepleri, Sivil Düşün’e ulaşma sırasına göre değerlendirilir. 

Nasıl bilgi alabilirim? 

Destek talep ederken nelere dikkat etmelisiniz, talebinizi sivil düşüne hangi araçlar üzerinden ileteceksiniz ve talepler nasıl değerlendirilecek gibi sorularınıza cevap verebilmek için 11 ve 13 Mayıs tarihlerinde iki farklı online bilgilendirme toplantıları düzenledik. Eğer bu toplantılara katılma şansınız olmadıysa, buraya tıklayarak, toplantı kayıtlarının videolarına ulaşabilirsiniz.

Ayrıca her türlü soru ve bilgi talepleriniz için buradaki iletişim bilgileri üzerinden yardım masamıza ulaşabilirsiniz.

Özel Destek hakkındaki Sıkça Sorulan Sorular’a ulaşmak için tıklayın. 

Tüm program hakkında düzenli bilgi alabilmek için, Sivil Düşün’ün web sitesi ve sosyal medya sayfalarını takip etmeyi unutmayın!

Kimler destek talebinde bulunabilir?

Yaşlılar, engelliler, çocuklar, sağlık çalışanları başta olmak üzere çalışanlar, kadınlar ve sokak hayvanları gibi COVID-19 krizinden olumsuz etkilenerek hakları savunmasız hale gelen grupları korumak adına çalışma yürüten,*

    • Dernek, vakıf, sivil inisiyatif, ağ veya platformlar
    • Üniversitelerin hak odaklı çalışma yürüten sivil toplum birim veya merkezleri
    • Federasyon, konfederasyon, kar amacı gütmeyen koo-peratif ve kar amacı gütmeyen işletmeler
    • Sendika, meslek örgütleri, barolar, kent konseyleri
    • Aktivistler destek talebinde bulunabilirler.

*Bu gruplar, olumsuz etkilenenler arasından örnek seçilmiş olup, destek, salgın koşullarında hakları bakımından kırılgan hale gelen tüm gruplar için yapılacak çalışmalara açıktır. Herhangi bir gruba öncelik ya da kota ayrılmamıştır.

Hangi çalışmalar destekleniyor? 

COVID-19 krizinden olumsuz etkilenerek hakları savunmasız hale gelen grupları korumak adına yapılan çalışmalar.

Bu çalışmaların, Sivil Düşün’ün aşağıda sıralanan dördüncü dönem hedeflerinden biri ile uyumlu olması beklenir.

• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin daha etkili hak odaklı çalışmalar yapması ve bu çalışmaların daha çok kişiye ulaşması

• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin daha etkili savunuculuk ve izleme yapabilmesi

• STÖ ve aktivist/aktif vatandaşların kurumsal ve finansal kapasitelerinin artırılması

Türkiye içinde ve/veya Türkiye ile Avrupa Birliği, AB üye ve aday ülkeleri, Avrupa Komşuluk Aracı (ENPI)2 ülkelerinde faal aktivistler/aktif vatandaşlar ve STÖ’ler arasında ağ oluşturulması ve iş birliği çalışmalarının çoğalması

• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin daha etkili iletişim ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak kamuoyuna ulaşa- bilme kapasitelerinin artması,

• Aktivist/aktif vatandaş ve STÖ’lerin kamuoyundan destek alarak hak odaklı çalışmalarını daha fazla kişiye ulaştırabilmesi

• AB’nin sivil toplum ve insan haklarına yönelik destekle- rinin medya ve kamuoyunda görünür kılınması

 

Destek talebimi ne zamana kadar ve nasıl iletebilirim?

Destek, 11 Mayıs 2020 saat 09:00 ile 11 Haziran 2020 saat 18:00 arasında açık olacak. Destek talepleri, 11 Mayıs 2020 saat 09:00 ile 11 Haziran 2020 saat 18:00 arasında yalnızca Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek.

📌 Bilgi Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?
📌 Bilgi Sisteminde Nasıl Profil Oluşturulur?
📌 Yardım Masasına Bilgi Sistemi Üzerinden Nasıl Ulaşılır?
📌 Destek Talebi Nasıl İletilir?

İzleyerek öğrenmek için tıklayın. 

Destek talebinde bulunmak için tıklayın.

BAŞVURU VE UYGULAMA BELGELERİ

Örnek Destek Talebi Formu 

Destek talepleri, Sivil Düşün Bilgi Sistemi üzerinden alınmaktadır. Teknik nedenler dolayısıyla sisteme erişimi olmayanlar, bu formu doldurarak yardım masasına iletebilir ve destek talebinde bulunabilirler.

Destek Talep Rehberi

Destek talebinizi iletmeden evvel bu rehberi mutlaka okumanızı öneririz. Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği nedir; kimler, nasıl destek talep edebilir; ne tür çalışmalar desteklenir; uygunluk kontrolü nasıl yapılır; nasıl bilgi ve yardım alınır? Bütün bu sorular ve daha fazlasının cevaplarını burada bulabilirsiniz.

Uygulama Rehberi

Destek talebiniz onaylandıktan sonra çalışmalarınızı hayata geçirirken önünüzde hangi adımlar var, harcamalarınız nasıl karşılanıyor, tedarikçilerle iletişim nasıl yürütülüyor, uzmanlarla nasıl çalışılıyor gibi birçok yönlendirici detayı bulabilirsiniz.

Uygunluk Kontrolü Tablosu 

Bu tabloda, destek talebinizin değerlendirme sürecine ilişkin açıklamaları bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

Sivil Düşün’e ileteceğiniz kişisel veriler, kanunlar çerçevesinde korunur. İlgili detayları, bu belgede bulabilirsiniz.

 

 

 

Şikayet Formu 

Uygunluk kontrolü süreci hakkında endişeleriniz varsa veya destek talebinizin adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmediğini düşünüyorsanız, şikayet formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.