Sivil Düşün destekli örnek çalışmalar

örnek çalışmalar

Sivil Düşün’ün 5 destek kategorisinden yararlanılarak gerçekleştirilmiş örnek çalışmaları yakından tanıyoruz.

Etkinlik/Toplantı Desteği

Hakkari’de ilk kez cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimi düzenlendi

Bir Kadın Bir Hayat Derneği Hakkari’de ilk kez düzenlenen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimini Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ile işbirliği yaparak gerçekleştirdi. Seyahat, konaklama, yerel ulaşım ve eğitim materyallerinin basım giderleri Sivil Düşün tarafından desteklenen eğitimden 20 kadın yararlandı. Eğitim sonunda Hakkari’de toplumsal cinsiyet atölyeleri ve politika üretme üzerine çalışmalar yürütülmesi, kadın meclisi kurulması ve eğitmen havuzu oluşturulması amaçlandı. Bir Kadın Bir Hayat Derneği ile yaptığımız röportaja ulaşmak için tıklayınız.

Sığınmacıları fotoğraflayan sanatçılar bir araya geldi

Batman Kültür ve Sanat Derneği, belgesel fotoğraf alanında çalışan fotoğrafçılarla işbirliği ve dayanışma ağı kurmak üzere yola çıktı. Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak’tan sığınmacıların öykülerini kayıt altına alan fotoğrafçılar Batman’da bir araya gelerek çalışmalarının daha görünür olmasını sağlamak amacıyla bir araya geldi. Sivil Düşün desteği ile toplantı masrafları, konaklama ve ulaşım giderleri karşılanan etkinlik sonucunda örgütün kapasitesi artırıldı.

Göçmen kadınlar, kendilerine dönük toplumsal cinsiyet temelli şiddeti kadın örgütleriyle tartıştı

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) Suriyeli mülteci kadınları, alandaki akademisyenleri ve aktif kadın örgütlerini bir toplantıda ağırlayarak göçmen kadınlara dönük ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet konularına odaklandı. Toplantı kapsamında şiddete dönük somut çözüm önerileri ve alternatif yöntemler tartışıldı. Sivil Düşün destek kapsamında, toplantı katılımcılarının ulaşım-konaklama masrafları ve toplantı mekanı giderlerinin yanında aktif tartışma ortamına ön ayak olması için Arapça ardıl çeviri masraflarını da karşıladı.

Örgütlenme Desteği

Çölyaklılar eğitimle örgütlendi

Faaliyet kapsamında, seyahat, konaklama ve toplantı giderleri desteği alan, Türkiye’de kurulmuş olan 20 çölyak derneğinin yönetim kurulu başkanı, Manisa’da, Sivil Düşün uzman havuzundan sağlanan eğitmenden savunuculuk eğitimi aldı. Eğitim yoluyla dernekler arası iletişim kuvvetlendirerek çölyaklıların sağlık hakları konusunda farkındalık yaratılması yolunda adımlar atıldı. Örgütlenen dernekler yasal karar vericilere ulaştı ve konunun takipçisi oldu. Manisa Çölyak Derneği ile gerçekleştirdiğimiz röportaj için tıklayınız.

Toplumsal cinsiyet aktivist eğitimiyle bölgesel uzman havuzu oluşturuldu

İnsaca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER), çalışma kapsamında Ankara’nın Yenimahalle bölgesinde belirlediği okul ve/veya eğitim merkezlerinde gençlerin toplumsal cinsiyet konusunda bilinçlendirilmesi, kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algılarının kırılması amacıyla eğitim vermek üzere gönüllü eğitmenlerden oluşan bir havuz oluşturmayı amaçladı. Dernek bu amaçla Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan aldığı eğitmen desteğiyle ‘eğitici eğitimi’ düzenledi. Destek dahilinde seyahat, konaklama ve ikram giderleri de karşılandı.

Engellilerde cinsiyet eşitliği ve liderlik bilinci Van’da tartışmaya açıldı

Engellilerin kendi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde yer almamalarının sebeplerini, engelli bireylerin örgüt içerisinde daha etkin roller üstlenmeleri önündeki engelleri tartışmak ve engelli örgütleri içinde toplumsal cinsiyet perspektifini masaya yatırmak üzere Dicle Görme Engelliler Derneği Van’da bir toplantı düzenledi. Sivil Düşün tarafından toplantı masrafları desteklenen ve uzman havuzundan eğitmen sağlanan faaliyet sonucunda bölgede engelli hakları alanında çalışan örgütlerin arasındaki çeşitli ağlar kuruldu.

Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği

Gençlik Örgütleri Forumu, Avrupa Gençlik Forumu’na katıldı

Türkiye’de gençlik alanında çalışan 70’ten fazla örgütü bir araya getiren Gençlik Örgütleri Forumu (GOFor), Sivil Düşün desteğiyle Avrupa Gençlik Forumu’nda (EYF) Türkiye’yi temsil etti. GOFor, 2015 yılından beri evrensel standartlarda bir gençlik politikasının yasal güvence altına alınmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere çalışıyor. Bu doğrultuda, Avrupa’da gençlik alanında politika üreten en büyük ve yaygın ağlardan birisi olan Avrupa Gençlik Forumu’na (EYF) üye olmayı hedefliyor. GOFor, Sivil Düşün Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği kapsamında hem deneyim paylaşımında hem de lobi faaliyetinde bulunmak üzere, EYF’nin genel kurul toplantılarında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gençlik örgütleri ve gençlik konseyleri ile bir araya geldi.

BİROY, telif hakları için Romanya İtalya’ya gitti

Türkiye sinema- televizyon sektörü özelinde telif haklarının örgütlü olarak takibini yapma misyonuyla kurulmuş olan BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, İtalya ve Romanya’da ziyaretler gerçekleştirdi. BİROY, kurulduğu tarihten itibaren oyuncuların telif haklarını alabilmeleri için yurt içinde çalışmalar yapmanın yanı sıra, yurt dışında da faaliyetlerde bulunuyor. Aynı alanda çalışan örgütler ile deneyim paylaşımında bulunuyor, uluslararası standartları, sözleşmeleri ve pratikleri takip ediyor. Örgüt, aldığı destek kapsamında ise halihazırda bu konuda işler bir sistem kurmuş olan Romanya’dan CREDIDAM ve İtalya’dan NUOVOIMAIE ‘ye çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Sivil Düşün desteğiyle gerçekleşen ziyaretlerde AB’de telif hakları sisteminin işleyişi, toplu hak yönetimi örgütlerinin yapısı, yasal düzenlemeler ve sinema- televizyon endüstrisi paydaşları arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği, Basaglia Metodu’nu İtalya’da gözlemledi

Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği, ruh sağlığıyla ilgili tanı konmuş bireyleri toplumsal hayata dahil etmede 40 yıldır kullanılan Basaglia Metodu’nun Trieste’deki Il Posto delle Fragole isimli sosyal kooperatifte hayata geçirilişini gözlemledi. Model olarak kendisine Il Posto delle Fragole’yi alan Ankara’daki Mavi At Kafe, dezavantajlı bireylerin sosyal katılımını sağlamak için yürütülen bir işletme. Örnek alınan model bir sosyal kooperatif ve söz konusu bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel katılımını sağlama yönünde faaliyetler gerçekleştiriyor. Ziyaret sırasında, benzeri amaçlar için kurulmuş olan yapıların insan kaynakları yönetimi yanında kâr getiren ve sürdürülebilir sosyal işletmeler olabilmesi için yöntemler gözlemlendi. Ayrıca kooperatif bünyesinde, programında ruh sağlığıyla ilgili tanı konmuş bireylerin deneyimlerine yer veren radyo kanalıyla ilgili teknik bilgiler ve tavsiyeler alındı. Ziyaretin ardından kısa bir belgesel hazırlandı: https://vimeo.com/260118151

Savunuculuk ve Kampanya Desteği

Lotus Kadın Derneği kadınları flört şiddeti kavramıyla tanıştırdı

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği, “Şiddetim OLMA, Sevgilim Ol!” kampanyası ile evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkilerin daha konuşulur kılınması ve bu ilişkilerde yaşanan şiddetin görünür kılın- masını sağladı. Kocaeli yerelinde çalışma gösteren yerel örgütlerin ve kadınların flört şiddeti kavramıyla tanışmalarına ön ayak olan dernek, aynı zamanda yürüttüğü sosyal medya kampanyasıyla ulusal düzeyde internet kullanıcılarına da ulaştı. Kampanya tanıtım videosunu, afiş ve broşürlerini Sivil Düşün desteğiyle hazırlayan dernek, aynı zamanda kampanyanın yaygınlaştırılmasıyla ilgili Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan uzman desteği de aldı.

Sivil Düşün'den destek alan aktivist Sur'un kültürel mirasının kaydını tuttu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardan sonra ortaya çıkan zorunlu göç ve yer değiştirme süreci, ilçenin tarihsel ve kültürel yapısının değişimini de beraberinde getirdi. Aktivist Merve Zelal Taştan, Sivil Düşün’den aldığı destekle ilçenin yok olan kültürel ve tarihsel mirasının izini sürdü. Çatışmalar sonrası durumu fotoğraflayan ve bir haritalama çalışmasına dönüştüren aktivist, çalışma sonuçlarını Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak internet kullanıcılarına sundu.

Set işçilerine haklarıyla ilgili kaynak olacak rehber yayında

Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası, uzun süredir içerik üretim çalışmalarını yürüttüğü Setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberi’ni Sivil Düşün desteğiyle yayınladı. Set işçilerinin haklarını tek rehberde görebilmesini amaçlayan sendika rehberin hem basılı hem de çevrimiçi versiyonunu tasarladı. Sendikanın çalışmalarını yakından tanımak ve rehberin çevrimiçi haline ulaşmak için tıklayınız.

İletişim Desteği

KUMİD kurumsal kimliğini yeniledi

2006 yılından beri kültürel haklar alanında çalışmalar yürüten Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMİD), İletişim Desteği’nden yararlanarak kurumsal kimliğini yeniledi. Çalışmalarını kumid.net adresinde toplayan KUMİD, aynı zamanda tarihçesini anlatmak üzere bir tanıtım filmi çekti. Avrupa ülkeleriyle ağ oluşturma çalışmalarına katkı sunması için web sitesinde bulunan tanıtıcı metinleri İngilizce’ye tercüme ettiren dernek çalışmalarını Sivil Düşün desteğiyle yaygınlaştırdı.

Anadolu Mülteci Derneği aldığı iletişim eğitimiyle görünürlük çalışmalarına başladı

Kurumsal kimliğini oluşturmak üzere yola çıkan Anadolu Mülteci Derneği, Sivil Düşün Uzman Havuzu’ndan aldığı eğitim desteğiyle iletişim çalışmalarına başladı. Devamında dernek, logodan web sitesine, tanıtıcı broşürlerden posterlere geniş bir çerçeveyi kapsayan iletişim materyallerini yeniledi. Mülteci hakları alanında çalışan örgütlerle ve kamu kurumlarıyla iş birliği yolları arayan dernek, İletişim Desteği’nin ardından Sivil Düşün’den aldığı Hareketlilik ve Ağ Oluşturma desteğiyle ağını genişletti.

Dezavantajlı gruplar sahip oldukları hakların uygulamalarıyla tanışıyor

Dünya Körler Birliği tarafından Engelli Hakları Sözleşmesi için hazırlanan Uygulama Kılavuzu, Engelliler Konfederasyonu tarafından Türkçe’ye kazandırıldı. Görme engellilerin, sahip oldukları hakların uygulamasıyla ilgili kapsamlı bilgiye ulaşacağı Türkçeleştirilmiş kılavuz Sivil Düşün desteğiyle hem mürekkep haliyle hem de braille alfabesiyle basıldı ve Engelliler Konfederasyonu üyeleri ile alanda çalışan STÖ’lere dağıtıldı. Konfederasyon, dezavantajlı grupların görünürlüğü ve haklarını öğrenmesiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.