Sivil Toplum Forumu

Sivil toplum Ankara’da bir araya geldi

Sivil Toplum Forumu katılımcıları kendi aktivizm tanımlarını yaptı. #BenceAktivizm fotoğrafları için aşağıdaki ikona tıklayınız.

Sivil Toplum Forumu’nda çekilen hatıra fotoğrafları için aşağıdaki ikona tıklayınız.

Sivil Toplum Forumu 4 Temmuz’da canlı yayındaydı. Videolara Sivil Düşün Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

#SivilToplumForumu etiketiyle atılan tweetler için ikona tıklayınız.

Sivil Toplum Forumu konuşmacılarını yakından tanıyın!

Sivil Düşün Canlı Bülten

Sivil Düşün destekli çalışmaların sahipleri deneyimlerini paylaştı 

Paylaşım izni alınan sunumlara ulaşmak için kutuların üzerine tıklayınız.

Cem Avcı, Sulukule Gönüllüleri Derneği

Uzun yılar sistem yöneticisi olarak çalışan Cem Avcı, aynı zamanda çeşitli kitaplara editörlük görevini üstlendi. 2008 yılında Sulukule'de yıkım alanında çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı. Eski mesleklerini bir kenara bırakarak Sosyal Hizmet eğitimi aldı. Ruhsal travma ve kişilik bozuklukları gibi konularda kendini geliştirmeye, oyun ve sanat terapisi alanlarına yönelmeye başladı. Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Travma Çalışmaları Derneği'nde edindiği tecrübeyi paylaşmak Avcı’yı motive eden bir uğraş haline geldi.

Yaşar Adnan Adanalı, Mekanda Adalet Derneği

Mekanda Adalet Derneği (beyond.istanbul) kurucularından Yaşar Adnan Adanalı, kendini “urbanist” olarak tanımlıyor. Sabancı Üniversitesi'nden Toplumsal ve Siyasal Bilimler üzerine lisans derecesini, University College London'dan Kalkınma Planlaması üzerine yüksek lisans derecesini aldı. TU Berlin Mimarlık Fakültesi'nde doktor adayı. 2007 ve 2012'de Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da kent yoksullarının konut hakkı; 2010 - 2013 arasında Orta Doğu'nun farklı kentlerinde Filistin Mülteci Kampları'nın katılımcı yöntemlerle iyileştirilmesi üzerine çalıştı. 2009 yılından beri, Darmstadt Teknik Üniversitesi Mundus Urbano Yüksek Lisans Programı'nda katılımcı planlama ve tasarım dersi veriyor. Düzce Umut Atölyesi gönüllüsü. 2016 yılında Ashoka Fellow'u seçildi.

Mehmet Koçer, Zabıta Teşkilatı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

1986 yılında Çankırı ilinin Çerkeş ilçesinde doğan Mehmet Koçer, ilk ve ortaöğrenimimi Çankırı'da tamamlayarak Ankara'da yaşamını sürdürmeye başladı. Lisans eğitimini 2010 yılında Kamu Yönetimi üzerine, Yüksek Lisans eğitimini 2014 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamladı. Sivil Düşün AB Programı destekli ``Yerel Yönetimlerde Tüketici Haklarının Yeri`` konulu çalışmada görev aldı.

Yaratıcı Yaklaşımlarda Uluslararası Örnekler

Dünyada hangi yaratıcı yöntemler kullanılıyor, ilk ağızdan dinledik

Paylaşım izni alınan sunumlara ulaşmak için kutuların üzerine tıklayınız.

Alba Villanueva, No Somos Delito- İspanya

No Somos Delito (``Biz Suç Değiliz``) barışçıl protesto ve sivil itaatsizliği desteklemek için 2013 yılının sonlarında kurulmuştur. 100’ün üzerinde medeni haklar örgütü, sosyal hareket grubu ve sivil toplum örgütü tarafından kurulan bir şemsiye örgüttür. Özgürlük için Hologramlar kampanyası, yasama tiyatrosu, gösteriler ve benzer pek çok faaliyet yoluyla insan haklarını savunuyor. Alba Villanueva sosyal konular üzerine çalışan bir gazeteci ve No Somos Delito aktivistlerinden.

Alexandra Tomescu, A.R.T Fusion- Romanya

A.R.T. Fusion, Ezilenlerin Tiyatrosu, Yaşayan Kütüphane, Sokak Kampanyası ve Küresel Eğitim gibi farklı yöntem ve araçları kullanarak yaygın eğitim çalışmaları yapan Bükreş merkezli bir sivil toplum örgütüdür. Alexandra Tomescu 2012 yılından beri A.R.T. Fusion bünyesinde çalışıyor. Tomescu’nun sözleriyle, ‘A.R.T. Fusion aktivizm konusunda benim yolumu açtı ve toplumda istediğim etkiyi yaratmak için değişimin bir parçası olmam gerektiğini bana gösterdi’. Tomescu kolaylaştırıcı ve eğitmen olarak çalışıyor, Romanya’da müzik festivalleri ve konserler gibi etkinliklerin düzenlenmesine destek veriyor. Ayrıca, ‘bu dünyayı gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getiren şeylerle bağlantılı farklı etkinliklerde’ gönüllü olarak çalışıyor.

Zoe Kokalou, Aktivist- Yunanistan

Zoe Kokalou, Yunanistan’da sosyal çalışmacı olarak çalışıyor. 1996 yılından beri aktivist, gönüllü ve eğitmen olarak sivil toplumda aktif rol alıyor. Temel ilgi alanları arasında, insan hakları, feminizm, LGBTQİ+ hakları, kültürlerarası anlayış ve İnternet aktivizmi yer alıyor. Yunanistan İnsan Kütüphanesi, Yunanistan Radikal Sosyal Çalışmacılar’ın kurucu üyesidir. Internet tabanlı bir feminist dergi olan ‘To Mov’un editörüdür. Bir kaç yıl boyunca çocuk koruma, insan ticareti ve sığınmacılık üzerine sahada çalıştıktan sonra şu anda çeşitli kampanyalarda ve STÖ’lerde sosyal medya uzmanı ve internet kampanya yöneticisi olarak çalışmaya devam ediyor.

Selen Lermioğlu Yılmaz, Civic Space- Kıbrıs

Sivil Alan projesi Kıbrıslı Türk toplum için AB Yardım Programı kapsamında fonlanan bir Teknik Destek Projesidir. Selen Lermioğlu, demokrasi ve yönetişim konularında 17 yıllık deneyime sahip bir uzmandır. Özel olarak sivil toplum, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, uzlaşma, yasal reformlar, politika geliştirme, politika diyalogları ve uzlaşma alanlarına odaklanıyor. Türkiye, Kıbrıs, Batı Balkanlar, Gambia, Yunanistan ve Ermenistan’da STÖ’lerde, belediyelerde ve AB, UNDP, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarda çalıştı. Ayrıca AB Üye Devletlerinden ve ABD’den başka fon kuruluşlarında görev aldı. Selen, 2008-2011 yılları arasında AB tarafından desteklenen Sivil Toplum Destek Ekibi’nde kilit uzman olarak çalıştı. Eylül 2015’ten bu yana Sivil Alan projesi bünyesinde Kapasite Geliştirme Uzmanı olarak çalışıyor.

Sivil Toplum Forumu atölye ve çalışma gruplarında neler tartışıldı?

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği

Toplumsal Cinsiyete Dair Doğru Bilinen Yanlışlar

Atölye, ayrımcılık temelinde dilimize yerleşmiş ve gündelik hayatın pratiklerine aktardığımız eylem ve söylemlerin yanlış kullanımlarına dönük farkındalık uyandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, atölyede İstasyon Yöntemi kullanılarak, farklı başlıkları olan sekiz tane istasyon kurulacak. Bu istasyonlarda katılımcılara verilen her sözcük üzerinden düşündükleri ve/veya kullandıkları ifadeleri, gerek yazmaları gerek resmetmeleri, gerekse de izledikleri bir kısa filmden hissettiklerini aktarmaları istenecek.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı (ÇKSOOA)

Çocuk kimdir? Çocuğa Şiddet Nedir?

Etkinlik, katılımcıların çocuk ve çocuğa karşı şiddet algısı konusundaki temel kavramları tartışmasını amaçlıyor. Bu sayede, sivil toplum temsilcilerinin çalışmalarında, bahsedilen kavramları gözeterek hareket etmesi bekleniyor. Ayrıca etkinlik sonucunda ÇKSOOA’nın konu ile ilgili bilgi notunun desteklenmesi planlanıyor. Etkinlik kapsamında kısa bir tanışmanın ardından akvaryum yöntemi ile kavramlar etkinliği, son aşamada da soru-cevap bölümü düzenlenecek. Akvaryum yöntemi iç içe halkalardan oluşan bir oturma düzeninde katılımcıların akvaryumda yüzen balıkları temsil ettiği katılımcı, etkileşimli, odaklı, demokratik bir fikir üretim pratiği benimsenecek.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

Türkiye’de Bağışçılığın Mevcut Durumu ve Bağışçılara Ulaşmada Etkili Yöntemi

Etkinlikte, TÜSEV’in Sosyal Yatırım Programı altında 2011 yılından beri yürüttüğü Değişim için Bağış Projesinin temel hedefleri arasında yer alan bağışçılık kültürünün geliştirilmesi ve sivil toplum örgütlerine etkili kaynak aktarımının teşvik edilmesi konuları üzerinde durulacak. 2016 yılında yayımlanan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik raporunun öne çıkan bulgularının sunulacağı etkinlikte, TÜSEV’in bireysel bağışçılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yürüttüğü #MiktarıDeğilYararı kampanyası ve Destekle Değiştir adlı kolektif bağışçılık modeli tanıtılacak.

 

Rönesans Enstitüsü Derneği

Nefret Söylemi ve İnternet Atölyesi

Etkinlikte, Avrupa Konseyi’nin “Nefret Söylemine Hayır Hareketi” kapsamında geliştirilen yaygın eğitim yöntemlerinden faydalanılarak katılımcıların dijital ortamdaki nefret söylemini, oluşturduğu tehlikeleri ve mücadele/karşı argüman yöntemlerini tartışması sağlanacak. Etkinlik role-play tarzında gerçekleştirilecek. Etkinliğin başında katılımcılara “Nefret Söylemine Hayır Hareketi” (No Hate Speech Movement) başlıklı kampanya hakkında kısa bilgiler sunulacak, kampanya kapsamında geliştirilen “Bookmarks” isimli, konuya özgü eğitimsel kitap tanıtılacak. Bunun ardından, etkinlik öncesinde bulunan bir nefret söylemi örneği katılımcılara sunulacak ve yine önceden özel olarak belirlenmiş olan rol kartları katılımcılara rastgele dağıtılacak ve sonrasında tartışma yürütülecek.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye)

Kendine İyi Bak HIV/AIDS Eğitsel Kutu Oyunu

Etkinlikte kolaylaştırıcı eşliğinde oynanan ve HIV / AIDS konularında temel bilgileri eğlenerek, düşünerek ve tartışarak öğretmeyi amaçlayan “Kendine İyi Bak” kutu oyunu oynanacak. Oyuncular gerçekleştirdikleri her hamlede HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile ilgili bilgiler edinerek, devamında bu bilgilerle ilgili tartışma yürütecek.

Pınar Dağ / Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVVG Derneği)

Hak Odaklı Veri Atölyesi/ Veri Teması: Hayvan Hakları

Etkinlikte hayvanlara yönelik şiddetin görünürlüğü için veri seti incelemeleri yapılarak, hak odaklı veri işleme uygulama atölyesi düzenlenecek. Atölyede hak odaklı verinin ne olduğunun, bu tarz verilerin toplama teknikleri ve araçlarının, internet sitelerindeki yaşam hakkı temalı haberlerin ve hak odaklı veri- açık veri ilişkisinin tartışılması sağlanacak. Etkinliğe katılanlar kişisel bilgisayarlarıyla uygulamaya eşlik edecek.

Müge Olacak, İrem Aycı

Duyuyorum Ses Enstalasyonu
Duyuyorum, interaktif bir ses enstalasyonu olarak Müge Olacak tarafından kurgulandı. Enstalasyon ile bireylerin hem kendi sıkışmış alanlarında hem de kendi alanları dışında ne olup bittiğine dair algılarının açılması amaçlanıyor.

“Duyuyorum”, tamamen karanlık bir alanda, bilinmezlik içinde, kalınan değil geçilen bir ortamda deneyimlenen bir ses enstalasyonu. Çalışma kapsamında başlangıçta 20 dakikalık bir ses kaydının dinlenmesinden sonra katılımcıların katkısıyla seslerin çoğaltılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda sanatçı ile bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan bir de söyleşinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

Denge ve Denetleme Ağı

Bir Türkiye Hayali
Türkiye’de 300’e yakın sivil toplum kuruluşunun birlikte olduğu Denge ve Denetleme Ağı (www.birarada.org) “Bir Türkiye Hayali” çalışması çerçevesinde Türkiye için hayal ettikleri yeni yapılanmaya ve geleceğe yönelik görüş ve temennileri topluyor. Atölyenin amacı, bir arada nasıl bir hayat nasıl bir ülke hayal ediyoruz daha doğrusu nasıl bir gelecek tasarlıyoruz sorusuna yanıt bulmak. Atölyede yürütücülerin vereceği yönergeler doğrultusunda katılımcılar bireysel olarak hayal kuracaklar sonrasında yapılacak sunumlarla bugünün sorunlarına çözümler gelecekten yola çıkarak birlikte aranacak.

Türkiye Avrupa Vakfı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine Vaka Çalışması

Atölyede sivil toplum ve insan hakları alanlarında çalışan kişilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları cinsiyetçi durumlar ile mücadele etmenin yöntemlerini, yaşanmış örnekler üzerinden tartışmaları amaçlanıyor. Atölyede katılımcılar 4-5 küçük gruba bölünecek. Her bir grubun, daha önceden kolaylaştırıcı tarafından hazırlanmış vaka örneklerinden 2 adet almaları istenecek. Küçük gruplar kendi içlerinde vakayı okuyup, böyle bir durumda nasıl bir tepki vereceklerini tartışacaklar. Son olarak tüm vakalar, katılımcılarla bir arada değerlendirilecek.

Zoe Kokalou

Çatışmaya Karşı Sivil Cesaret

Yaşayan Kütüphane Yunanistan Kolektifi’nin temsilcisi Zoe Kokalou, etkinlikte “sivil cesaret” kavramına ve bir kapasite geliştirme yöntemi olarak kullanımına dikkat çekecek. Çatışma ve şiddet karşısında kamusal alanda konuşmanın ve yurttaşlarla dayanışma yöntemlerinin tartışılacağı etkinlikte, katılımcıların yaratıcı çatışma çözümleme pratiği yapması sağlanacak.

Balık Arts

Katılım ve Diyalog için Sinema- Balık Arts Çalışmalarından Videolar

Etkinlikte, faaliyetlerini İngiltere merkezli sürdüren ve “toplumsal değişim için film” sloganıyla çalışmalar yapan Balık Arts ekibinin gençlik, mülteciler, iklim değişikliği vb. Alanlarda çektiği videolar gösterilecek. Gösterimin ardından Balık Arts temsilcileriyle söyleşi gerçekleştirilecek.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi- Bomovu- Sulukule Gönüllüleri

1.Gün- Çocuklarla Atölyeler
Barışa Oyna / Şiddetsiz İletişim

Barışa Oyna, sınır bölgelerinde yaşayan çocukların kültürel miraslarının bir parçası olan oyunların yeniden yaşatıldığı, BoMoVu tarafından tasarlanan bir program. Bölgenin eski çeşitliğini dile getirmek ve kayıp “öteki”nin beden hafızasında bırakacağı iyimser bir duyguyu yaşamaya dair bir pratik. Atölye kapsamında Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi’nden çocuklar ile köken, göç ve sınır gibi konular etrafında şekillenen oyunlar paylaşılacak.

Şiddetsiz İletişim: Atölye esnasında şiddetsiz iletişim kurma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak oyunlar oynanacak. Oyunlar öncesinde tanışma ve selamlaşma bölümü olacak, oyunların sonunda çocuklarla beraber değerlendirme yapılacak. Atölye genel olarak çocukların akranlarıyla şiddetsiz ve dayanışma odaklı bir ilişki geliştirmelerine katkı sağlamayı, çocukları kendini ifade etme, grup çalışmasına yatkınlık ve etkili iletişim konularında güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplantı Yeri: ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri

Program detaylarına aşağıdaki görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.