Adalete Erişim

Bu proje ile; ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yaşamsal alanlarda hakka erişimde yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu noktada, adalete...

Kurumsuzlaştırma Sempozyumu

Ruh sağlığı alanında kurumsuzlaştırma konulu, 100 kişinin katılacağı bir günlük bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır. İtalya’da 1960’ların sonlarında gerçekleşen kurum temelli...